App IconAT-tinget 2019

AT-tingets App
AT-tinget är en årlig, 3-dagars konferens för AT-läkare anordnad av AT-läkare. I denna app hittar du information om schemat, sociala aktiviteter och mer. Ett bra substitut till vår hemsida: www.at-tinget.se

Category: Medical